Llocs

»

Molt antics

»

Dolmen de la Mota

Dolmen de la Mota
Dolmen de la Mota
17199 Canet d'Adri
Segle III AC ● També anomenat del Turo de Sant Dalmau

Hi ha una errada o hi falta
Escriu un comentari i valora aquest PDI
PDIs relacionats
Els altres apartats de: Llocs
Guia BANYOLES
 • 3 idiomes
 • Mapa interactiu
 • 394 punts d'interès
 • Més de 91 fotos
 • 113 logos
 • 213 anuncis
 • Un Calendari
 • gadgets
 • Mitjana de 125 visitants únics diaris.
  Cadascun dels quals fa un promig de 4.5 clics
 • Guia BANYOLES

  index
  mapa
  gadgets

  mail
  Zoom
  Avui
  Sunday
  16
  Desembre 2018
  Sol
  Alba: 08:14
  Ocàs: 17:14
  Lluna

  Creixent