Llocs

»

Monuments

Degut a l'origen monàstic de la zona, els monuments són bàsicament eclesiàstics, així no trobaràs castell ni palaus ni grans fortificacions.
PDIs de l'apartat Monuments
més
No hi és
PDIs relacionats
PDIs inclosos en un altre apartat, però que podrien estar en aquest
Els altres apartats de: Llocs
Guia BANYOLES
 • 3 idiomes
 • Mapa interactiu
 • 394 punts d'interès
 • Més de 91 fotos
 • 113 logos
 • 227 anuncis
 • Un Calendari
 • gadgets
 • Mitjana de 125 visitants únics diaris.
  Cadascun dels quals fa un promig de 4.5 clics
 • Guia BANYOLES

  index
  mapa
  gadgets

  mail
  Zoom
  Incloure PDIs relacionats
  Avui
  Monday
  20
  Gener 2020
  Sol
  Alba: 08:15
  Ocàs: 17:43
  Lluna

  Minvant