Llocs

»

Esglésies

»

Capella de les Filles del Sagrat Cor de Jesús

Capella de les Filles del Sagrat Cor de Jesús
Adreça: C/ Nou 41 17820 Banyoles
Capella i residencia d'avis. Regentat per les monges de la Congregació de les filles del Sagrat Cor de Jesús

Hi ha una errada o hi falta
Escriu un comentari i valora aquest PDI
PDIs relacionats
Els altres apartats de: Llocs
Guia BANYOLES
 • 3 idiomes
 • Mapa interactiu
 • 394 punts d'interès
 • Més de 91 fotos
 • 113 logos
 • 214 anuncis
 • Un Calendari
 • gadgets
 • Mitjana de 125 visitants únics diaris.
  Cadascun dels quals fa un promig de 4.5 clics
 • Guia BANYOLES

  index
  mapa
  gadgets

  mail
  Zoom
  Avui
  Thursday
  24
  Gener 2019
  Sol
  Alba: 08:12
  Ocàs: 17:49
  Lluna

  Minvant