Llocs

»

Singulars

»

Mirador del Puig d'en Colomer

Mirador del Puig d'en Colomer
Mirador del Puig d'en Colomer
Adreça: Carrer del Puig d'en Colomer 17820 Banyoles
Visió panoràmica de Banyoles i de l'Estany

Hi ha una errada o hi falta
Escriu un comentari i valora aquest PDI
PDIs relacionats
Els altres apartats de: Llocs
Guia BANYOLES
 • 3 idiomes
 • Mapa interactiu
 • 393 punts d'interès
 • Més de 91 fotos
 • 112 logos
 • 187 anuncis
 • Un Calendari
 • gadgets
 • Mitjana de 125 visitants únics diaris.
  Cadascun dels quals fa un promig de 4.5 clics
 • Guia BANYOLES

  index
  mapa
  gadgets

  mail
  Zoom
  Avui
  Thursday
  21
  Setembre 2017
  Sol
  Alba: 07:39
  Ocàs: 19:44
  Lluna

  Creixent