Municipis

»

Vilademuls

»

Vilamarí

Vilamarí
Vilamarí
17468 Vilademuls
A la foto, hi veieu l'església d'un càlid color ocre, dedicada a Santa Maria. El seu origen va ser romànic, però es va modificar força entre els segles XVII i XVIII

Hi ha una errada o hi falta
Escriu un comentari i valora aquest PDI
PDIs relacionats
Els altres apartats de: Municipis
Guia BANYOLES
 • 3 idiomes
 • Mapa interactiu
 • 394 punts d'interès
 • Més de 91 fotos
 • 113 logos
 • 227 anuncis
 • Un Calendari
 • gadgets
 • Mitjana de 125 visitants únics diaris.
  Cadascun dels quals fa un promig de 4.5 clics
 • Guia BANYOLES

  index
  mapa
  gadgets

  mail
  Zoom
  Avui
  Monday
  20
  Gener 2020
  Sol
  Alba: 08:15
  Ocàs: 17:43
  Lluna

  Minvant