Ensenyament

»

Escoles primària

»

Escola Pla de l'Ametller

Escola Pla de l'Ametller
Adreça: Carrer del Pintor Solives, 79 17820 Banyoles
Telèfon: 972571528

Hi ha una errada o hi falta
Escriu un comentari i valora aquest PDI
PDIs relacionats
Els altres apartats de: Ensenyament
Guia BANYOLES
 • 3 idiomes
 • Mapa interactiu
 • 394 punts d'interès
 • Més de 91 fotos
 • 113 logos
 • 211 anuncis
 • Un Calendari
 • gadgets
 • Mitjana de 125 visitants únics diaris.
  Cadascun dels quals fa un promig de 4.5 clics
 • Guia BANYOLES

  index
  mapa
  gadgets

  mail
  Zoom
  Avui
  Sunday
  18
  Novembre 2018
  Sol
  Alba: 07:46
  Ocàs: 17:21
  Lluna

  Creixent