Llocs

»

Fonts

»

Font de Can Puig

Font de Can Puig
Font de Can Puig
Adreça: Passeig de Lluis Puig de la Bellacasa 17820 Banyoles
Lloc on els escolars van a fer berenades el Dijous Llarder (o Gras)

Hi ha una errada o hi falta
Escriu un comentari i valora aquest PDI
PDIs relacionats
Els altres apartats de: Llocs
Guia BANYOLES
  • 3 idiomes
  • Mapa interactiu
  • 394 punts d'interès
  • Més de 91 fotos
  • 113 logos
  • 211 anuncis
  • Un Calendari
  • gadgets
  • Mitjana de 125 visitants únics diaris.
    Cadascun dels quals fa un promig de 4.5 clics
  • Guia BANYOLES

    index
    mapa
    gadgets

    mail
    Zoom
    Avui es festiu
    Monday
    22
    Octubre 2018
    Festa Major
    Sol
    Alba: 08:13
    Ocàs: 18:53
    Lluna

    Creixent