Llocs

»

Fonts

»

Font de Can Puig

Font de Can Puig
Font de Can Puig
Adreça: Passeig de Lluis Puig de la Bellacasa 17820 Banyoles
Lloc on els escolars van a fer berenades el Dijous Llarder (o Gras)

Hi ha una errada o hi falta
Escriu un comentari i valora aquest PDI
PDIs relacionats
Els altres apartats de: Llocs
Guia BANYOLES
 • 3 idiomes
 • Mapa interactiu
 • 394 punts d'interès
 • Més de 91 fotos
 • 113 logos
 • 227 anuncis
 • Un Calendari
 • gadgets
 • Mitjana de 125 visitants únics diaris.
  Cadascun dels quals fa un promig de 4.5 clics
 • Guia BANYOLES

  index
  mapa
  gadgets

  mail
  Zoom
  Avui
  Wednesday
  22
  Gener 2020

  Mercat
  Sol
  Alba: 08:14
  Ocàs: 17:46
  Lluna

  Minvant