Llocs

»

Fonts

»

Font de les Ànimes

Font de les Ànimes
Adreça: Carrer de Sant Martirià 17820 Banyoles
Deu el seu nom al fet que prop hi havia un cementiri ● L'aigua és de la xarxa municipal

Hi ha una errada o hi falta
Escriu un comentari i valora aquest PDI
PDIs relacionats
Els altres apartats de: Llocs
Guia BANYOLES
 • 3 idiomes
 • Mapa interactiu
 • 394 punts d'interès
 • Més de 91 fotos
 • 113 logos
 • 226 anuncis
 • Un Calendari
 • gadgets
 • Mitjana de 125 visitants únics diaris.
  Cadascun dels quals fa un promig de 4.5 clics
 • Guia BANYOLES

  index
  mapa
  gadgets

  mail
  Zoom
  Avui
  Monday
  19
  Agost 2019
  Sol
  Alba: 07:03
  Ocàs: 20:41
  Lluna

  Minvant