Objectes

»

A cel obert

»

La creu del terme

La creu del terme
La creu del terme
Adreça: Carrer Creu del Terme 17820 Banyoles
Creu de pedra on es creu que estava situada aproximadament l'antiga Creu de terme de Banyoles

Hi ha una errada o hi falta
Escriu un comentari i valora aquest PDI
PDIs relacionats
Els altres apartats de: Objectes
Guia BANYOLES
 • 3 idiomes
 • Mapa interactiu
 • 394 punts d'interès
 • Més de 91 fotos
 • 113 logos
 • 217 anuncis
 • Un Calendari
 • gadgets
 • Mitjana de 125 visitants únics diaris.
  Cadascun dels quals fa un promig de 4.5 clics
 • Guia BANYOLES

  index
  mapa
  gadgets

  mail
  Zoom
  Avui
  Monday
  18
  Febrer 2019
  Sol
  Alba: 07:44
  Ocàs: 18:21
  Lluna

  Creixent