Objectes

»

A cel obert

»

El Pla de l'Estany (mosaic)

El Pla de l'Estany (mosaic)
El Pla de l'Estany (mosaic)
Adreça: c/ Sant Andreu 17834 Porqueres
Web
Mosaic circular d'Armand Olive sobre una pintura de Lluís Roura

Hi ha una errada o hi falta
Escriu un comentari i valora aquest PDI
PDIs relacionats
Els altres apartats de: Objectes
Guia BANYOLES
 • 3 idiomes
 • Mapa interactiu
 • 394 punts d'interès
 • Més de 91 fotos
 • 113 logos
 • 223 anuncis
 • Un Calendari
 • gadgets
 • Mitjana de 125 visitants únics diaris.
  Cadascun dels quals fa un promig de 4.5 clics
 • Guia BANYOLES

  index
  mapa
  gadgets

  mail
  Zoom
  Avui
  Sunday
  26
  Maig 2019
  Sol
  Alba: 06:22
  Ocàs: 21:09
  Lluna

  Quart minvant