Administració

»

Sales i locals

»

La Farga d'Aram

La Farga d'Aram
La Farga d'Aram
Adreça: Passeig de la Farga/ Ronda Monestir 17820 Banyoles
Antiga forja (1685) de perols de coure. Usava l'aigua del rec major com a força motriu ● Està previst convertir-la en museu

Hi ha una errada o hi falta
Escriu un comentari i valora aquest PDI
PDIs relacionats
Els altres apartats de: Administració
Guia BANYOLES
 • 3 idiomes
 • Mapa interactiu
 • 394 punts d'interès
 • Més de 91 fotos
 • 113 logos
 • 227 anuncis
 • Un Calendari
 • gadgets
 • Mitjana de 125 visitants únics diaris.
  Cadascun dels quals fa un promig de 4.5 clics
 • Guia BANYOLES

  index
  mapa
  gadgets

  mail
  Zoom
  Avui
  Tuesday
  28
  Gener 2020
  Sol
  Alba: 08:09
  Ocàs: 17:53
  Lluna

  Creixent